Община Добричка с 2,5 млн. лева приходи от разпореждането с общинска собственост през 2023 година

01.03.2024

ИА"Добруджа4

 2,5 млн. лева са общо реализираните приходи на Община Добричка за 2023 година от управление и разпореждане с общинската собственост. Това става ясно от отчета за изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 година, който бе приет днес от Добрички общински съвет.

През отчетният период са съставени 267 акта за общинска собственост, като 186 акта за частна и 81 акта за публична общинска собственост.  През 2023 година са проведени 24 търга за отдаване под наем на урегулирани поземлени имоти (УПИ), земеделски земи, орехи и обекти в урбанизираните територии, както и продажба на общински имоти.

В резултат на сключените през 2023 г. и предходни години договори за наем на земеделски земи и дворни места, са постъпили приходи в размер на близо 1,8 млн. лева.

Ненаетите имоти предложени за отдаване под наем през миналата година са общо 190 с обща площ около 470 дка. 

Приходите от подписаните договори с ползвателите на полски пътища, за стопанските 2022 – 2023г. и 2023 - 2024 години, са около 168 хиляди лева.

Събраните наеми по всички действащи договори за обекти, терени и жилища са в размер на малко над 42 хиляди лева.

Около 14 хиляди лева са приходите от концесия на язовири Плачидол 1 и Полковник Минково и от наем на язовири Плачидол 2 и  Полковник Иваново.

През отчетния период не са заплатени по наемни договори почти 60 хиляди лева, които се дължат за наем на земеделска земя, пасища и обекти. 

През 2023 година няма прекратени договори с наематели поради неплащане. Част от наемателите са заплатили дължимото след прекратяване на договора. Предприети са действия за събиране на сумите по съдебен ред. През настоящата година общината ще продължи да предприема действия по събирането на дължимите суми.

https://dobrudjabg.com/novina/obshtina-dobrichka-s-2-5-mln-leva-prihodi-ot-razporejdaneto-s-obshtinska-sobstvenost-prez-2023-godina/94683

предишна
 • Стожер
  23° C
  облачно
 • Победа
  23° C
  облачно
 • Карапелит
  24° C
  облачно
 • Овчарово
  23° C
  облачно
 • Ведрина
  23° C
  облачно
следваща
#
#
Нагоре