Публикуван за обществено обсъждане е Планът за интегрирано развитие на Община Добричка през 2021-2027 г.

19.03.2021

 By Pro News Dobrich  18.03.2021  134  No Comment

Проектът на Плана за интегрирано развитие на Община Добричка за периода 2021 – 2027 г. (ПИРО) е публикуван на сайта на Община Добричка за публично обсъждане. В рамките на месец – до 28 март, могат да се депозират становища, предложения за изменение, допълнения, съобщиха от общинска администрация. Предложенията се предоставят на електронната поща на Община Добричка – obshtina@dobrichka.bg, или в Центъра за услуги и информация с адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост“ № 20, стая 105.

Планът за интегрирано развитие на Община Добричка за периода 2021 – 2027 г. [ПИРО] е средносрочен рамков документ, определящ целите и приоритетите на регионалната политика на Общината. Времевият хоризонт на ПИРО е седемгодишен – от 2021 до 2027 г., и съвпада с периода на действие на стратегическите документи от по-високо ниво в системата на регионалното развитие.

От кметството информират, че планът за интегрирано развитие на Община Добричка за периода 2021 – 2027 г.  е изготвен в съответствие с изводите на изготвения анализ на социално-икономическото развитие на Общината.

https://pronewsdobrich.bg/2021/03/18/publikuvan-za-obshtestveno-obsazhdane-e-planat-za-integrirano-razvitie-na-obshtina-dobrichka-prez-2021-2027-g/?fbclid=IwAR1HIqM77zVy95H_fQ9NyeE2fSkwzcJ6qpFpA5u49jswvFy3JjpZdBAuANA

 

предишна
 • Стожер
  21° C
  предимно облачно
 • Победа
  21° C
  предимно облачно
 • Карапелит
  21° C
  предимно облачно
 • Овчарово
  21° C
  предимно облачно
 • Ведрина
  21° C
  предимно облачно
следваща
#
#
Нагоре