На 22 март е публичното обсъждане на проекта за бюджета на Община Добричка за 2022 г.

14.03.2022

 14.03.2022 г. 09:24:09 ч. / Михаил Добромиров

Кметът на Община Добричка Соня Георгиева отправя покана към кметовете на кметства, кметските наместници, общинските съветници, служителите, директорите на детски градини и училища, председателите на читалищни настоятелства и читалищните секретари, НПО, граждани, граждански сдружения и юридически лица, извършващи стопанска дейност на територията на община Добричка, да се включат в публичното обсъждане на проекта за бюджет на Община Добричка за 2022г.

Публичното обсъждане ще се проведе на 22.03.2022г. (вторник) в зала 105 в сградата на НТС на ул.“Независимост“ №14 в град Добрич:

- с кметове на кметства, кметски наместници, общински съветници и служители от администрацията, с граждани, НПО, граждански сдружения и юридически лица, извършващи стопанска дейност на територията на общината - от  10.00 часа;

- с директори на детски градини, училища, председатели на читалищни настоятелства и читалищни секретари - от 11.30 часа.

Становища и предложения по проектобюджета за 2022 г. могат да се представят в информационния център в сградата на Община Добричка и на електронен адрес: obshtina@dobrichka.bg, не по-късно от два дни преди провеждане на обсъждането. За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъдат съставени протоколи, които са неразделна част от проекта на общинския бюджет при разглеждането му на заседание на Добричкия общински съвет.

Във връзка с действащи заповеди на министъра на здравеопазването, ще бъдат приложени следните противоепидемични мерки:

- спазване на дистанция най-малко от 1,5 м  между лицата;

- предоставяне на дезинфектант за ръце на входа на залата;

- осъществяване на контрол на входа за броя на влизащите лица и носенето на защитни маски за лице.

Източник:Община  Добричка

https://dobrudjabg.com/novina/na-22-mart-e-publichnoto-obsyjdane-na-proekta-za-biudjeta-na-obshtina-dobrichka-za-2022-g-/76848?fbclid=IwAR3CqBhvw4FEVk-_XncG1Unft0hzBW9q5XOdWYAYtsd1xv71NrsbISsZ6eQ

 

предишна
 • Стожер
  24° C
  предимно облачно
 • Победа
  24° C
  предимно облачно
 • Карапелит
  23° C
  предимно облачно
 • Овчарово
  24° C
  предимно облачно
 • Ведрина
  24° C
  предимно облачно
следваща
#
#
Нагоре