В два тура представят Бюджет 2022 на Община Добричка

14.03.2022

By Pro News Dobrich  14.03.2022  49  No Comment

За 22 март е предвидено публичното обсъждане на проекта за бюджета на Община Добричка за 2022 г.

Кметът на Община Добричка Соня Георгиева отправя покана към кметовете на кметства, кметските наместници, общинските съветници, служителите, директорите на детски градини и училища, председателите на читалищни настоятелства и читалищните секретари, НПО, граждани, граждански сдружения и юридически лица, извършващи стопанска дейност на територията на община Добричка, да се включат в публичното обсъждане на проекта за бюджет на Община Добричка за 2022г.

Публичното обсъждане ще се проведе на 22.03.2022г. (вторник) в зала 105 в сградата на НТС на ул.“Независимост“ №14 в град Добрич:

– с кметове на кметства, кметски наместници, общински съветници и служители от администрацията, с граждани, НПО, граждански сдружения и юридически лица, извършващи стопанска дейност на територията на общината – от  10.00 часа

– с директори на детски градини, училища, председатели на читалищни настоятелства и читалищни секретари – от 11.30 часа

Становища и предложения по проектобюджета за 2022 г. могат да се представят в информационния център в сградата на Община Добричка и на електронен адрес: obshtina@dobrichka.bg, не по-късно от два дни преди провеждане на обсъждането. За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъдат съставени протоколи, които са неразделна част от проекта на общинския бюджет при разглеждането му на заседание на Добричкия общински съвет.

Във връзка с действащи заповеди на министъра на здравеопазването, ще бъдат приложени следните противоепидемични мерки:

– спазване на дистанция най-малко от 1,5 м  между лицата

– предоставяне на дезинфектант за ръце на входа на залата

– осъществяване на контрол на входа за броя на влизащите лица и носенето на защитни маски за лице

https://pronewsdobrich.bg/2022/03/14/v-dva-tura-predstavyat-byudzhet-2022-na-obshtina-dobrichka/?fbclid=IwAR0jHlB1e8_X9e7CCmhUl5XAG8-QcmyGkRDxiT18_Rr0q7EXNuks6wW6kqQ

предишна
 • Стожер
  7° C
  облачно
 • Победа
  7° C
  облачно
 • Карапелит
  7° C
  слаб дъжд
 • Овчарово
  7° C
  облачно
 • Ведрина
  7° C
  облачно
следваща
#
#
Нагоре