Над 7 млн. лева е Инвестиционната програма на Община Добричка за 2022 г.

16.03.2022

 16.03.2022 г. 10:26:49 ч. / Михаил Добромиров

Инвестиционната програма на Община Добричка за 2022 г. ще е най-мащабната в историята. Това става ясно от публикувания на сайта на Общината проектобюджет за тази година.

Инвестиционните разходи на Община Добричка са определени на база актуални данни за състоянието на социалната и техническата инфраструктура в населените места. Общият размер на предвиденото финансиране за 2022 г.,  възлиза на 7 055 544 лв., като в това число влизат преходните обекти от 2021 г.

В проекта на Инвестиционната програма, е предвидено асфалтиране и шосировки на улици и общински пътища в населените места за над 2,6 млн. лева, за рехабилитация на водопровода Дебрене - Стожер – 1 348 385 лв.. Малко над 1,1 млн. лева са предвидени за изграждане на две детски градини в селата Бранище и Стефан Караджа, а за ремонт на сгради – социална и културна инфраструктура са заложени  736 422 лв. За ремонтни дейности и оборудване на лекарски кабинети са предвидени 133 800лв. 620 000 лева са заложени за придобиване на технически средства и автомобил за Дирекция „Социално подпомагане“.

Над 33,5 млн. лева е приходната част на проекта на бюджета на Община Добричка за 2022 г. В разходната част на сумата е включен преходен остатък в размер на 7 023 326 лв. общо за местни и държавни дейности. Трансферите, определени  от държавата за Община Добричка, са в размер на 20 972 242 лв. Увеличението спрямо 2021 г. е  2 630 630 лв.

Над 14,6 млн. лв. от трансферите от държавния бюджет са обща субсидия за делегираните от държавата дейности. 506 000 лв. са за зимно поддържане и снегопочистване, а малко над 3 млн. лв. целева субсидия за капиталови разходи.  

Прогнозната сума за постъпленията от собствени приходи и трансфери възлиза на 5 688 200 лв.

В стремежа ни да бъде осигурен нормален ритъм на работа, при определянето и финансирането на приоритетните дейности трябва да се имат предвид и всички фактори, които влияят на разходите в общинския бюджет като увеличение на цената на ел. енергията, поскъпването на горивата, безпрецедентното поскъпване на строителните материали, както и инфлационните процеси, посочват от Община Добричка.

Припомняме, публичното обсъждане на прроектобюджета, е насрочено за 22 март.

https://dobrudjabg.com/novina/nad-7-mln-leva-e-investicionnata-programa-na-obshtina-dobrichka-za-2022-g-/76921

предишна
 • Стожер
  23° C
  ясно небе
 • Победа
  23° C
  ясно небе
 • Карапелит
  23° C
  ясно небе
 • Овчарово
  23° C
  ясно небе
 • Ведрина
  23° C
  ясно небе
следваща
#
#
Нагоре