Финансирани от ЕС и Местната инициативна група проекти реализира Община Добричка

18.03.2022

 By Pro News Dobrich  18.03.2022  76  No Comment

Проекти, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове на Европейския съюз /ЕС/ и Местната инициативна група „Добричка”, ще реализира през настоящата година Община Добричка.

Европейско финансиране има по следните програми – ОП „Развитие на човешките ресурси”, ОП за храни и основно материално подпомагане на най-нуждаещите се и по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V A Румъния – България.

По проект „Равен шанс за всички деца в община Добричка“ Общностният център в село Стефаново предоставя интегрирани услуги за ранно детско развитие. Те са с голям мобилен компонент, като част от тях се предоставят Центъра, а други в домовете на потребителите или в друга естествена за детето среда.

Проект „Приеми ме 2015“ допълва операция „Приеми ме“, която допринесе за прилагането в национален мащаб на нов подход за предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа”, както и за разширяване на възможностите за развитие на услугата по децентрализиран начин. Проект “Патронажна грижа + в община Добричка” е на стойност 241 346,85 лв. Целта му е да се осигури подкрепа за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

По програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V A Румъния – България е проектът „Хършова – Добричка, Заедно по красивия път на устойчивото развитие чрез трансгранична култура”. Работи се и по проект „Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион Кълъраш – Добричка”. По него са разработени са План за действие и Стратегия за съвместни дейности срещу наводнения и други природни бедствия, включително партньорска мрежа за съвместно ранно предупреждение  и реагиране при извънредни ситуации.

По Програмата за развитие на селските райони се реализира проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Добричка” за 1 166 801 лв.

Проектите, които се финансират от МИГ „Добричка”, са свързани с инвестиции в подобряването на малка по мащаби инфраструктура в селата  Дончево, Драганово, Фелдфебел Денково, Бенковски, Воднянци, Козлодуйци, Паскалево, Лясково, Стефаново, Одърци и Плачидол. Работи се и по проекти за развиване на туристически продукт за образователен, развлекателен, исторически и културен туризъм на територията на  община Добричка.

https://pronewsdobrich.bg/2022/03/18/finansirani-ot-es-i-mestnata-initsiativna-grupa-proekti-realizira-obshtina-dobrichka/

предишна
 • Стожер
  24° C
  предимно облачно
 • Победа
  24° C
  предимно облачно
 • Карапелит
  23° C
  предимно облачно
 • Овчарово
  24° C
  предимно облачно
 • Ведрина
  24° C
  предимно облачно
следваща
#
#
Нагоре