Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-31122018-258 Дата и час на публикуване: 31.12.2018 12:00

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Строителство на обект: „Рехабилитация на водопровод по улица “Първа“ в село Славеево, община Добричка“

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-11022019-268 Дата и час на публикуване: 11.02.2019 11:46

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Упражняване на строителен надзор на водопроводи по улици в селата Батово, Бранище и Славеево, община Добричка по три обособени позиции

  ВИЖ ПОДРОБНО