Хронология № O-11022019-268 Дата и час на публикуване: 11.02.2019 11:46

Обществена поръчка: ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

Упражняване на строителен надзор на водопроводи по улици в селата Батово, Бранище и Славеево, община Добричка по три обособени позиции

Хронология

 • 28.03.2019 14:17

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договори за възложена обществена поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 08.03.2019 11:21

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протокол по чл. 97, ал. 4 от ППЗОП

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 13.02.2019 16:14

  Разясненията по документациите за участие

  РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

  ВИЖ ПОДРОБНО