Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-31122018-256 Дата и час на публикуване: 31.12.2018 12:00

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Строителство на обект: „Рехабилитация на водопровод по улица “Първа“ в село Батово, община Добричка“

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-31122018-257 Дата и час на публикуване: 31.12.2018 12:00

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Строителство на обект: „Рехабилитация на водопровод по улица “Първа“ в село Бранище, община Добричка“

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-31122018-258 Дата и час на публикуване: 31.12.2018 12:00

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Строителство на обект: „Рехабилитация на водопровод по улица “Първа“ в село Славеево, община Добричка“

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-13122018-260 Дата и час на публикуване: 14.12.2018 14:32

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Доставка на консумативи за принтери, многофункционални устройства и копирни машини за нуждите на община Добричка за 2019-та година

  ВИЖ ПОДРОБНО