Хронология № O-13122018-260 Дата и час на публикуване: 14.12.2018 14:32

Обществена поръчка: ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

Доставка на консумативи за принтери, многофункционални устройства и копирни машини за нуждите на община Добричка за 2019-та година

Хронология

 • 14.03.2019 9:35

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договор

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 10.01.2019 10:27

  Протокол

  Протокол

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ