Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-05072019-281 Дата и час на публикуване: 05.07.2019 16:45

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Строителен надзор на обект: Преустройство на съществуваща сграда в двора на Дом за пълнолетни лица с деменция в с. Опанец в Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с деменция

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-01072019-280 Дата и час на публикуване: 01.07.2019 14:50

  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

  „Ремонт на улици на територията на община Добричка”

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-20062019-279 Дата и час на публикуване: 20.06.2019 13:32

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  Покана по чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП за „Упражняване на авторски надзор по време на строителство на участък от път DOB 1108 и ремонт на улици на територията на община Добричка“

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-17062019-278 Дата и час на публикуване: 21.06.2019 9:28

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  „Упражняване на Строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с Модернизиране на туристическата инфраструктура в две обособени позиции“:

  ВИЖ ПОДРОБНО