Хронология № O-20062019-279 Дата и час на публикуване: 20.06.2019 13:32

Обществена поръчка: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Покана по чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП за „Упражняване на авторски надзор по време на строителство на участък от път DOB 1108 и ремонт на улици на територията на община Добричка“

Хронология

 • 10.07.2019 15:40

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договор за възложена обществена поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 01.07.2019 15:09

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протокол по чл. 192, ал. 4 от ЗОП

  ВИЖ ПОДРОБНО