Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-03102018-250 Дата и час на публикуване: 03.10.2018 13:33

  ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

  Доставка и монтаж на професионално кухненско оборудване и обзавеждане за нуждите на домашен социален патронаж

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-03102018-248 Дата и час на публикуване: 03.10.2018 17:00

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  „Доставка на електроматериали и резервни части за Улично осветление на община Добричка“

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-04092018-247 Дата и час на публикуване: 04.09.2018 16:28

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  „Строителен надзор на пристройка към сграда в с.Батово за разширение на детска градина”.

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-10092018-246 Дата и час на публикуване: 10.09.2018 16:30

  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

  Преасфалтиране на улици в селата Царевец, Житница и Стефаново, община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО