Хронология № O-04092018-247 Дата и час на публикуване: 04.09.2018 16:28

Обществена поръчка: ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

„Строителен надзор на пристройка към сграда в с.Батово за разширение на детска градина”.

Хронология

 • 06.03.2019 16:23

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договор

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 26.09.2018 13:48

  Протокол на комисията

  Протокол на комисията

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ