Хронология № O-23072018-240 Дата и час на публикуване: 23.07.2018 7:55

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Изграждане проектиране и строителство на пристройка към сграда в с. Батово за разширяване на детска градина

Хронология

 • 08.03.2019 10:54

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договор

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 24.08.2018 8:30

  Протокол на комисията за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  ПРОТОКОЛ

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 09.08.2018 17:05

  Съобщение за удължаване срокът за подаване на оферти

  съобщение

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 31.07.2018 10:58

  Разясненията по документациите за участие

  Разяснения по документациите за участие

  ВИЖ ПОДРОБНО