Хронология № O-02032016-177 Дата и час на публикуване: 02.03.2016 15:13

Обществена поръчка: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА В ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

Хронология