Хронология № O-02042020-318 Дата и час на публикуване: 06.04.2020 10:47

Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Закупуване и доставка на оборудване за Община Добричка за смекчаване на отрицателното въздействие на природните и други бедствия“ по пет обособени позиции

Закупуване и доставка на оборудване за Община Добричка за смекчаване на отрицателното въздействие на природните и други бедствия“  по пет обособени позиции

Хронология