Хронология № O-02042020-318 Дата и час на публикуване: 06.04.2020 10:47

Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Закупуване и доставка на оборудване за Община Добричка за смекчаване на отрицателното въздействие на природните и други бедствия“ по пет обособени позиции

Закупуване и доставка на оборудване за Община Добричка за смекчаване на отрицателното въздействие на природните и други бедствия“  по пет обособени позиции

Хронология

 • 13.11.2020 16:56

  Решение

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 13.11.2020 16:54

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Доклад и протоколи

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 27.10.2020 14:33

  Съобщение относно отваряне на ценови оферти

  Относно: Отваряне на ценови оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване и доставка на оборудване за Община Добричка за смекчаване на отрицателното въздействие на природните и други бедствия“ по Проект: ROBG-415 „Съвместно управление на риска и партньорство в граничния регион Калараши-Добрич“, с акроним JORIMA по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г. по пет обособени позиции“

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 13.10.2020 14:02

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протокол на комисия

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 06.08.2020 11:37

  Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

  Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 11.05.2020 17:08

  Информация при производство по обжалване

  ВИЖ ПОДРОБНО