Хронология № O-03052018-224 Дата и час на публикуване: 03.05.2018 17:12

Обществена поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Ремонт на училищни сгради на територията на община Добричка по три обособени позиции

Предмет на обществената поръчка е извършване на строителни дейности в 3 (три) училищни сгради, общинска собственост в населените места Божурово, Победа и Ловчанци.

Предвидено е да се извършат работи като: Обособяване на вътрешни тоалетни на първи и втори етаж в сградата на училището в с.Божурово; Ремонт на учебна работилница в училището на с.Победа и Ремонт на покрива /подмяна на покривното покритие и укрепване на покривната конструкция/ на училищната сграда в с.Ловчанци.

Хронология