Хронология № O-03122014-135 Дата и час на публикуване: 03.12.2014 15:00

Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Доставка на консумативи за принтери, многофункционални устройства, копирни машини и осигуряване на извънгаранционна поддръжка, профилактика и ремонт на компютърна и друга офис техни

Хронология