Хронология № O-04062019-276 Дата и час на публикуване: 04.06.2019 16:27

Обществена поръчка: ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

Закупуване на метални контейнери тип „Бобър“ 1.1 м3 и контейнери за биоразградими отпадъци за населените места на община Добричка

Хронология

 • 11.07.2019 16:28

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 25.06.2019 9:51

  Протокол от комисия за избор на изпълнител

  Протокол от комисия за избор на изпълнител

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ