Хронология № O-09022016-168 Дата и час на публикуване: 09.02.2016 16:22

Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Доставка на хранителни продукти за ДСП, ДВХД с.Опанец и ЦДГ в община Добричка - Плодови и зеленчукови консерви

ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

Хронология

 • 20.02.2017 14:56

  Информация за извършени плащания

  Информация за извършени плащания

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 20.01.2017 15:56

  Информация за извършени плащания

  Информация за извършени плащания

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 23.12.2016 13:24

  Информация за извършени плащания

  Информация за извършени плащания

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 21.11.2016 8:19

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Информация за извършени плащания

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 20.10.2016 9:59

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Информация за извършени плащания

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 30.06.2016 15:31

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 22.06.2016 16:51

  Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка

  ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.22Б, АЛ.2, Т.9 ОТ ЗОП

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 22.04.2016 15:07

  Заповед

  Заповед

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 22.04.2016 15:03

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протокол

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 11.04.2016 16:40

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  съобщение

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 11.04.2016 16:23

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  ПРОТОКОЛ 2

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 11.04.2016 16:23

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  ПРОТОКОЛ 2

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 11.04.2016 16:22

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  ПРОТОКОЛ 2

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 11.04.2016 16:22

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  ПРОТОКОЛ 2

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 30.03.2016 17:17

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протокол

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ