Хронология № O-09072019-286 Дата и час на публикуване: 09.07.2019 9:00

Обществена поръчка: ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ

Извършване на СМР за обект: Модернизиране на туристическата инфраструктура на Народно читалище "Нов живот - 1941" в село Черна

Хронология