Хронология № O-09092015-155 Дата и час на публикуване: 09.09.2015 15:52

Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Благоустрояване и ремонт на обекти общинска собственост

ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

Хронология

 • 30.12.2015 8:26

  Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите

  Изпълнени договори

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 29.12.2015 11:41

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Информация за извършено плащане по договор.

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 28.12.2015 13:40

  Информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор

  Информация за връщане на гаранция

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 01.12.2015 15:11

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 30.10.2015 11:18

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протокол №2, Протокол №3 и Заповед №1334/30.10.2015г. за класиране

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 21.10.2015 16:26

  Съобщение за датата на отваряне ценовите предложения

  Съобщение

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 15.10.2015 8:11

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протокол №1

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 06.10.2015 14:34

  Решение по чл.39, ал.1, т.5 от ЗОП за прекратяване ОП2- Изпускател на Язовир „Плачи дол 2“ от процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Благоустрояване и ремонт на обекти общинска собственост

  Заповед за прекратяване на ОП2-Изпускател на язовир „Плачи дол 2“

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 17.09.2015 8:18

  Разясненията по документациите за участие

  Разяснения

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ