Хронология № O-09112017-215 Дата и час на публикуване: 09.11.2017 15:04

Обществена поръчка: ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

Изработка на инвестиционен проект за строеж: „Рехабилитация на участъци от улица „Рила“ и „Стара планина“ с. Стожер, община Добричка”

ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

Хронология

 • 28.12.2017 9:50

  Проложения към договор за възлагане

  Проложения към договор за възлагане

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 28.12.2017 9:08

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договор за възлагане на обществена поръчка за проектиране

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 30.11.2017 14:02

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протокол

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 17.11.2017 17:05

  Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 17.11.2017 17:02

  Промяна на датата за отваряне на оферти

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ