Хронология № O-09122015-160 Дата и час на публикуване: 09.12.2015 13:32

Обществена поръчка: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Доставка на нарязани дърва и брикети за целодневни детски градини, домашен социален патронаж, автопарк-община, кметства и кметски наместничества

ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

Хронология

 • 24.01.2017 16:00

  Информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор

  Освобождаване на гаранция

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 27.12.2016 15:42

  Информация за извършени плащания

  Информация за извършени плащания

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 05.12.2016 10:46

  Информация за извършени плащания

  Информация за извършени плащания

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 17.09.2016 16:05

  Информация за извършено плащане

  Информация за извършено плащане

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 04.04.2016 15:22

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Информация за извършено плащане по договор

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 14.01.2016 9:37

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договор за обществена поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 22.12.2015 10:46

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протокол №1 на комисия

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ