Хронология № O-10052017-200 Дата и час на публикуване: 10.05.2017 16:35

Обществена поръчка: ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

Доставка на високопроходими автомобили по обособени позиции

Хронология

 • 04.08.2017 13:40

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договор

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 29.05.2017 16:43

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протокол от работа на комисия

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 19.05.2017 17:24

  Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

  Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 19.05.2017 17:18

  ПРОМЯНА НА ДАТАТА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

  ПРОМЯНА НА ДАТАТА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

  ВИЖ ПОДРОБНО