Хронология

 • 27.06.2017 15:41

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договори за ОП1 и ОП2 заедно с приложенията към тях

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 12.06.2017 14:32

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протокол

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 17.05.2017 17:22

  Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

  Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 17.05.2017 17:19

  ПРОМЯНА НА ДАТАТА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

  ПРОМЯНА НА ДАТАТА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 15.05.2017 16:08

  Разясненията по документациите за участие

  РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ