Хронология № O-10122014-137 Дата и час на публикуване: 10.12.2014 13:00

Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Предоставяне на юридически услуги за нуждите на община Добричка и Добрички общински съвет

Хронология

 • 07.01.2016 15:33

  Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите

  Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 07.01.2016 15:33

  Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите

  Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 07.01.2016 15:17

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.22Б, АЛ.2, Т.14 от ЗОП

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 07.01.2016 15:16

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.22Б, АЛ.2, Т.14 от ЗОП

  ВИЖ ПОДРОБНО