Хронология № O-12062020-323 Дата и час на публикуване: 12.06.2020 13:14

Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

„Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища в община Добричка и подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия през сезон 2020/2021 г.” – включващо 17 /седемнадесет/ обособени позиции /ОП/

Хронология