Хронология № O-12062020-329 Дата и час на публикуване: 12.06.2020 16:30

Обществена поръчка: ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

„Разработване на План за интегрирано развитие на община Добричка за периода 2021 – 2027 г.”

Хронология

 • 22.07.2020 10:00

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договор

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 10.07.2020 11:52

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протокол по чл. 192, ал.4 от ЗОП

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 17.06.2020 13:44

  Разясненията по документациите за участие

  Разяснения по условията на обществената поръчка "Разработване на План за интегрирано развитие на община Добричка (ПИРО) за периода 2021-2027 г. обявена на 12.06.2020 г., O-12062020-329

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ