Хронология № O-16052019-273 Дата и час на публикуване: 16.05.2019 16:30

Обществена поръчка: ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

Строителен надзор на обекти: Рехабилитация на участък от път DOB 1108 и Ремонт на улици на територията на община Добричка по две обособени позиции

Хронология

 • 10.07.2019 15:37

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договори за възложена обществена поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 30.05.2019 14:49

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на обществените поръчки, заедно с приложенията към тях

  Протокол по чл. 192, ал. 4 от ЗОП

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ