Хронология № O-16122015-161 Дата и час на публикуване: 16.12.2015 14:37

Обществена поръчка: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Осигуряване на комплексно обслужване на работещите в общинската администрация и в други структурни звена на община Добричка от служба по трудова медицина за период от 48 месеца.

ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

Хронология

 • 30.03.2021 16:59

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договор за възложена обществена поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 18.01.2016 15:13

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протокол 1

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ