Хронология № O-17042015-147 Дата и час на публикуване: 17.04.2015 16:39

Обществена поръчка: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Изготвяне на Общинска програма за управление на отпадъците 2015-2020 г. и Общинска програма за опазване на околната среда 2015-2020 г.

Хронология

 • 22.06.2015 13:23

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договор №62

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 28.05.2015 14:31

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протокол № 1

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 22.04.2015 16:34

  Разясненията по документациите за участие

  Разяснение

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 21.04.2015 16:47

  Разясненията по документациите за участие

  Разяснение

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ