Хронология № O-17072018-238 Дата и час на публикуване: 17.07.2018 10:02

Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

„Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища в община Добричка и подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия през сезон 2018/2019 г.”

Хронология