Хронология № O-17072018-239 Дата и час на публикуване: 17.07.2018 16:40

Обществена поръчка: ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

ЗАКУПУВАНЕ НА МЕТАЛНИ КОНТЕЙНЕРИ ТИП „БОБЪР“ 1.1. М3 И КОНТЕЙНЕРИ ЗА БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

Хронология

 • 29.08.2018 9:04

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 07.08.2018 13:51

  Протокол от комисия за избор на изпълнител

  Протокол от комисия за избор на изпълнител

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 31.07.2018 15:47

  Съобщение за провеждане на публичен жребий по чл. 58, ал. 3 от ППЗОП

  Съобщение за провеждане на публичен жребий по чл. 58, ал. 3 от ППЗОП

  ВИЖ ПОДРОБНО