Хронология № O-17102019-300 Дата и час на публикуване: 17.10.2019 14:52

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

„Доставка на 1 бр. таблет, 1 бр. GPS устройство за измерване на площи и 12 бр. лазерни принтера за нуждите на община Добричка по обособени позиции“

Хронология