Хронология № O-20022019-269 Дата и час на публикуване: 20.02.2019 17:10

Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища в община Добричка и подготовка на пътищата за експлоатация през зимния сезон 2016/2017 г.

Хронология

 • 01.06.2020 17:14

  Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите

  Приключени Договори

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 01.06.2020 17:07

  Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите

  Приключени Договори

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 08.07.2019 13:09

  Договори за обособени позиции:6, 9 и 15

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 19.04.2019 16:17

  Решение за прекратяване

  Решение за прекратяване

  Решение за прекратяване на обществената поръчка в частта за обособени позиции: ОП1, ОП2, ОП3, ОП4, ОП5, ОП7, ОП8, ОП10, ОП11, ОП12, ОП13 и ОП14

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 19.04.2019 16:11

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Решение за класиране, Доклад и Протокол на комисията

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 20.03.2019 13:33

  Разясненията по документациите за участие

  Разяснение

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ