Хронология № O-20082019-293 Дата и час на публикуване: 20.08.2019 16:20

Обществена поръчка: ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

Доставка и монтаж на сценични и прозоречни завеси за НЧ "Нов живот - 1941" с.Черна

Хронология

 • 06.01.2020 18:12

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договори за възложена обществена поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 13.09.2019 15:50

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протокол по чл. 97, ал. 4 от ППЗОП

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 02.09.2019 17:07

  Информация за удължаване срока за получаване на оферти

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ