Хронология № O-21062017-209 Дата и час на публикуване: 21.06.2017 16:33

Обществена поръчка: ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

Доставка на мобилен принтер и таблет за нуждите на община Добричка по обособени позиции

Хронология

 • 09.08.2017 11:45

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договори

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 19.07.2017 13:26

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  ПРОТОКОЛ

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 03.07.2017 17:13

  Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

  Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 03.07.2017 17:12

  ПРОМЯНА НА ДАТАТА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

  ПРОМЯНА НА ДАТАТА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

  ВИЖ ПОДРОБНО