Хронология № O-21072016-184 Дата и час на публикуване: 21.07.2016 16:53

Обществена поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

НЕОТЛОЖЕН ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЧАСТЪК ОТ ПЪТ DOB 1199 / БЕНКОВСКИ – ВЛАДИМИРОВО/ В УЧАСТЪКА ОКОЛО ТРЪБЕН ВОДОСТОК ПРИ КМ 15+820

Хронология

 • 01.09.2016 16:55

  Обявление за възложена поръчка

  Обявление за възложена поръчка(Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 25.08.2016 14:59

  Решение за прекратяване на процедура

  Решение за прекратяване на процедура

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 25.08.2016 14:52

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 25.08.2016 14:50

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ