Хронология № O-21112014-124 Дата и час на публикуване: 21.11.2014 15:20

Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Доставка на преносими компютри, лазерни принтери и интерактивни дъски за детските градини на община Добричка

Публична покана

СЪОБЩЕНИЕ
На 02.12.2014 г. (вторник) от 11.00 часа в зала 108 на община Добричка ще се отворят получените оферти по открита процедура с предмет: „Доставка на преносими компютри, лазерни принтери и интерактивни дъски за детските градини на община Добричка” с три обособени позиции.

ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

Хронология

 • 20.08.2015 14:17

  ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.22Б, АЛ.2, Т.14, Т.16 ОТ ЗОП

  ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.22Б, АЛ.2, Т.14, Т.16 ОТ ЗОП

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 16.06.2015 16:11

  Информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор

  Информация за датите и основанието за освобождаването на гаранциите за изпълнение на всеки договор, съгласно чл.22б, ал.2,т.16 от ЗОП

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 16.06.2015 16:06

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Информация за извършено плащане по договор

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 19.01.2015 16:35

  Договор за обществена поръчка

  Договор за обществена поръчка за обособена позиция 3

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 19.01.2015 16:34

  Договор за обществена поръчка

  Договор за обществена поръчка за обособена позиция 2

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 19.01.2015 16:33

  Договор за обществена поръчка

  Договор за обществена поръчка за обособена позиция 1

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ