Хронология № O-23112017-216 Дата и час на публикуване: 23.11.2017 16:49

Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

„ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА В ОБЩИНА ДОБРИЧКА И ПОДГОТОВКА НА ПЪТИЩАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ ПРЕЗ СЕЗОН 2017/2018 Г.“-МАРШРУТ №10-РАЙОНА С. ПОБЕДА И РАЙОНА НА С. ПЛАЧИДОЛ

ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

Хронология

 • 30.05.2018 16:19

  Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите

  Информация за приключени договори

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 21.12.2017 15:08

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 07.12.2017 13:19

  Заповед за избор на изпълнител

  Решение за класиране

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 07.12.2017 13:15

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протокол и доклад на комисията за провеждане на процедурата

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ