Хронология № O-24112014-126 Дата и час на публикуване: 24.11.2014 14:00

Обществена поръчка: ПРОЦЕДУРИ НА ДОГОВАРЯНЕ

Доставка на канцеларски материали, формуляри и извършване на бизнес-център услуги за нуждите на община Добричка за 2015 год.

Хронология