Хронология № O-25102019-301 Дата и час на публикуване: 25.10.2019 9:33

Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Закупуване и доставка на оборудване за Община Добричка за смекчаване на отрицателното въздействие на природните и други бедствия

 Закупуване и доставка на оборудване за Община Добричка за смекчаване на отрицателното въздействие на природните и други бедствия

Хронология

 • 09.03.2020 11:02

  Обявление за възложена поръчка

  Обявление за възложена поръчка

  С Решение №71 от 23.01.2020 г. на КЗК, на основание чл.215, ал.2, т.2 и чл.217, ал. 1 от ЗОП, КЗК отменя като незаконосъобразно Решение № 1160 от 25.10.2019 г. на заместник-кмета на община Добричка за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване и доставка на оборудване за Община Добричка за смекчаване на отрицателното въздействие на природните и други бедствия“ по Проект: ROBG-415 „Съвместно управление на риска и партньорство в граничния регион Калараши-Добрич“, с акроним JORIMA по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.“

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 06.12.2019 13:41

  Информация при производство по обжалване

  Информация при производство по обжалване

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ