Хронология № O-28012015-143 Дата и час на публикуване: 28.01.2015 16:18

Обществена поръчка: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

„Упражняване на строителен надзор по ремонт/рехабилитация на част от уличната мрежа в населените места на територията на община Добричка”.

Хронология

 • 11.03.2015 8:52

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договор за обществена поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 12.02.2015 16:20

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протокол №1 на комисия

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ