Хронология

 • 16.10.2018 8:03

  Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 12.09.2018 14:44

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договор за възложена обществена поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 25.07.2018 9:21

  Решения за класиране

  Решение за определяне на изпълнител

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 25.07.2018 9:18

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 22.06.2018 10:46

  ОБЯВЛЕНИЕ

  Промяна на часа за отваряне на офертите

  Офертите ще се отворят на 27.06.2018 год. от 13:00 часа в зала 108 на административната сграда на Община Добричка, гр. Добрич, ул. „Независимост“ № 20.