Хронология № O-28112017-217 Дата и час на публикуване: 28.11.2017 9:05

Обществена поръчка: ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

„Избор на изпълнител за осъществяване на консултации за нуждите на община Добричка, свързани с изготвяне на заявления за подпомагане, последващото управление и отчитане на проекти за инвестиционни намерения: - „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Добричка“ - „Обновяване на паркове в четири населени места на територията на община Добричка“ - „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на ОУ „Пейо Яворов“ – село Стефаново, община Добричка, включващо и изграждане спортна инфраструктура в УПИ II, кв. 31“

Хронология

 • 23.01.2018 9:37

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договор и приложения

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 02.01.2018 9:32

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протокол от заседание на комисия

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 06.12.2017 16:54

  Съобщение за удължаване на срока за приемане на оферти

  Съобщение за удължаване на срока за приемане на оферти

  ВИЖ ПОДРОБНО