Хронология № O-29092014-119 Дата и час на публикуване: 29.09.2014 16:00

Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Доставка чрез покупка на специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци, за нуждите на община Добричка

Обявление

Решение

Решение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На 12.11.2014 г. от 13.00 часа в зала № 108 на община Добричка гр. Добрич, ул. „Независимост“ № 20, ще се отварят ценовите предложения по открита процедура с предмет: „Доставка чрез покупка на специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци, за нуждите на община Добричка”
Участника получава 5.00 т. по показателя „Гаранционен срок“

Хронология

  • 14.01.2015 11:22

    Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка

    Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка

    ВИЖ ПОДРОБНО