Хронология № O-30012020-314 Дата и час на публикуване: 30.01.2020 11:19

Обществена поръчка: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Упражняване на авторски надзор от проектантите по време на строителство, за обектите по проект "Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на територията на община Добричка"

Хронология

 • 18.03.2020 15:52

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договори за възложена обществена поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 28.02.2020 9:26

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протокол на комисия

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ