Хронология № O-30042020-320 Дата и час на публикуване: 30.04.2020 13:06

Обществена поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

„Доставка и монтаж на обзавеждане за НЧ „Нов живот - 1941“ с.Черна, НЧ „Светлина – 1940“ с.Ловчанци и за офис, находящ се в сградата на община Добричка по проект ROBG-456 „Хършова-Добричка, заедно по красивия път на устойчивото развитие, чрез трансгранична култура“

Хронология